darmowy-intranet.pl

Free Intranet for company

 INFO
Current version: 4.0
Release date: 06-04-2017
Next version: 4.1

The latest version of free internet 4.0 Currently, work is underway on version 4.1

Galeria zdjęć intranetu

Zapraszam do zapoznania się z wyglądem systemu zgłoszeń. Kilka wybranych zdjęć przedstawiających darmowy intranet.


Okno instalasji darmowego intranetu
Okno logowania
Dodawanie nowego zadania w intranecie
Moduł forum w intranecie
Zapisywanie terminów do kalendarza w intranecie
Lista klientów i firm
Magazyn części
Moduł notatek w intranecie
Moduł przypomnienia w intranecie
Widok na zadania główne
Widok na zadania długoterminowe