darmowy-intranet.pl

intranet dla Twojej firmy

 INFO
Obecna wersja: 4.0
Data wydania: 06-04-2017
Następne wydanie: 4.1

Najnowsza wersja darmowego intranetu to 4.0 Obecnie prace trwają nad wersją 4.1

Demo intranetu

Demo dostępne jest pod adresem demo.darmowy-intranet.pl

Możliwości dostępu

Jako pracownik serwisu


Zaloguj się do intranetu jako pracownik serwisu

Login: demo
Hasło: demo123


Idź do strony logowaniaJako klient Twojej firmy


Zaloguj się do intranetu jako klient

Login: klient
Hasło: klient123


Idź do strony logowania