darmowy-intranet.pl

intranet dla Twojej firmy

 INFO
Obecna wersja: 4.0
Data wydania: 06-04-2017
Następne wydanie: 4.1

Najnowsza wersja darmowego intranetu to 4.0 Obecnie prace trwają nad wersją 4.1

Galeria zdjęć intranetu

Zapraszam do zapoznania się z wyglądem systemu zgłoszeń. Kilka wybranych zdjęć przedstawiających darmowy intranet.


Okno instalasji darmowego intranetu
Okno logowania
Dodawanie nowego zadania w intranecie
Moduł forum w intranecie
Zapisywanie terminów do kalendarza w intranecie
Lista klientów i firm
Magazyn części
Moduł notatek w intranecie
Moduł przypomnienia w intranecie
Widok na zadania główne
Widok na zadania długoterminowe