darmowy-intranet.pl

intranet dla Twojej firmy

 INFO
Obecna wersja: 4.0
Data wydania: 06-04-2017
Następne wydanie: 4.1

Najnowsza wersja darmowego intranetu to 4.0 Obecnie prace trwają nad wersją 4.1

Historia zmian w intranecie


  Intranet wersja 4.0 06.04.2017

 • 06.04.2017 Nowa funkcjonalność - szybkie zadania (wprowadzanie zadań bez logowania do intranetu)
 • 06.04.2017 Całkowicie zmieniony moduł ustawień intranetu
 • 06.04.2017 Dodana możliwość zareklamowania swojeje firmy w dziale sponsorzy
 • 06.04.2017 Możliwość exportu zadań bezpośrednio do csv, pdf i innych formatów
 • 06.04.2017 Możliwość zmiany domyślnego języka, obecnie dodany język angielski (osoby znające inne języki zapraszam do pomocy przy tłumaczeniu)
 • 06.04.2017 Uprawnienia dla użytkowników
 • 06.04.2017 Poprawa błędów
 • 06.04.2017 Odświeżenie wyglądu

  Intranet wersja 3.2 15.05.2016

 • 14.05.2016 Poprawa błędów
 • 12.04.2016 Poprawa wyglądu

  Intranet wersja 3.1 08.05.2016

 • 05.05.2016 Dodany moduł automatycznych aktualizacji, od wersji 3.1 brak możliwości pobrania cząstkowych wersji intranetu
 • 25.04.2016 Poprawa działania górnego menu
 • 16.04.2016 Poprawa działania powiadomień email o dodaniu nowego zadania przez klienta. Teraz powiadomienie dostaje zarówno klient jak i serwisant
 • 11.04.2016 Poprawka bezpieczeństwa logowania

  Intranet wersja 3.0 14.03.2016

 • 10.03.2016 Poprawienie wyglądu okien modalnych
 • 10.03.2016 Zmieniony i poprawiony wygląd okna logowania
 • 04.03.2016 Dodany moduł forum
 • 27.02.2016 Zmiana modułu pliki, całkowita rezygnacja z javy, wdrożenie elFinder(jQuery)
 • 21.02.2016 Aktualizacja ckeditora do wersji 4
 • 20.02.2016 Dodano możliwość ustawień ilości zadań wyświetlanych na jednej stronie
 • 17.01.2016 Dodany moduł urlopy
 • 10.01.2016 Zmiana sposobu instalacji intranetu. Instalacja webowa

  Intranet wersja 2.0 22.11.2014

 • 10.11.2014 Poprawa dzialania i funkcjonowania strony startowej, zmieniona funkcja notatek
 • 24.07.2014 Zmieniona konfiguracja ustawień ogólnych, modyfikacja kategorii i notatek dla firm
 • 18.03.2014 Dodanie modułu magazyn części
 • 15.12.2013 Modyfikacja działania filtra zadań
 • 13.09.2013 Poprawki bezpieczeństwa

  Intranet wersja 1.5 12.03.2013

 • 12.02.2013 Poprawki bezpieczeństwa
 • 08.01.2013 Dodana możliwość powiadomień po zalogowaniu do intranetu
 • 17.11.2012 Dodanie modułu kalendarz
 • 23.10.2012 Dodanie możliwości wyboru informacji jakie maja sie wyświetlać na stronie zadań.
 • 14.10.2012 Dodanie możliwości dodawania filmów
 • 02.10.2012 Dodanie modułu zadania długoterminowe
 • 18.09.2012 Poprawki bezpieczeństwa

  Intranet wersja 1.0 16.09.2012

 • 16.09.2012 Wypuszczona pierwsza finalna wersja
 • 07.16.2012 Początek pracy nad intranetem